Benviguts al Col·legi Major Monterols

Des de 1949 facilita allotjament i formació a estudiants universitaris i desenvolupa una incansable activitat social, cultural i esportiva, a la qual imprimeix un segell propi, difícilment reproduïble. Monterols és un Col·legi Major Universitari masculí, adscrit a la Universitat de Barcelona.Per això compta amb membres del club universitari i residents de totes les universitats de Barcelona i dels voltants, i també d’altres parts d’Espanya i de l’estranger. Monterols està situat a uns vint minuts de les zones universitàries més importants de la ciutat, a les quals es pot arribar fàcilment mitjançant els transports urbans.

Un Col·legi Major és, en últim lloc, una residència Universitària i, en primer lloc, és l’espai del campus en el qual passen i es parlen les coses veritablement interessants de la universitat. On els anys de carrera es viuen amb més intensitat: per la gent que coneixes, pel món que veus, perquè allí sí que s’estudia bé…

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

La formació que ofereix Monterols comprèn aspectes com el foment de la cultura a través d’activitats extracurriculares, la garantia d’unes condicions ideals de l’estudi, la possibilitat de conviure amb estudiants que tenen altres interessos científics i professionals, la participació en activitats esportives, etc. Tot això en un ambient de llibertat, senzill i familiar, pensat per viure intensament el teu pas per la Universitat.

Les activitats de formació cristiana i atenció espiritual, de les quals poden beneficiar-se tots els estudiants que ho desitgin, estan encomanades al Opus Dei, prelatura personal de l’Església Catòlica.

Monterols ha crescut amb Barcelona, i posa cada any en moviment el bagatge d’aquesta història compartida: tradició acadèmica i efervescència d’actualitat, enraizamiento i projecció cap al futur. Des dels seus orígens, l’estudi ha estat el fonament de l’activitat del Col·legi Major. Milers d’estudiants universitaris han estudiat part de la seva carrera a les sales d’estudi de Monterols. Amb més de 60 anys d’experiència en la matèria, Monterols ofereix l’assessorament i l’ambient adequat i unes instal·lacions òptimes (sales d’estudi, informàtica, sales de reunió, estudi d’arquitectes i biblioteques). I juntament amb l’estudi, fomentem l’amplitud d’horitzons i la mirada atenta a l’actualitat. Les tertúlies culturals són, en aquest sentit, la tradició més sòlida de Monterols: setmanalment, els residents i els seus amics poden compartir amb personalitats de primera línia de la societat civil catalana els debats d’actualitat política, cultural i científica, en un ambient de proximitat que estimula el debat i la reflexió.

Desde 1949 facilita alojamiento y formación a estudiantes universitarios y desarrolla una incansable actividad social, cultural y deportiva, a la que imprime un sello propio, difícilmente reproducible. Monterols es un Colegio Mayor Universitario masculino, adscrito a la Universidad de Barcelona.Por esto cuenta con miembros del club universitario y residentes de todas las universidades de Barcelona y de los alrededores, y también de otras partes de España y del extranjero. Monterols está situado a unos veinte minutos de las zonas universitarias más importantes de la ciudad, a las que se puede llegar fácilmente mediante los transportes urbanos.

Un Colegio Mayor es, en último lugar, una residencia Universitaria y, en primer lugar, es el espacio del campus en el que pasan y se hablan las cosas verdaderamente interesantes de la universidad. Donde los años de carrera se viven con más intensidad: por la gente que conoces, por el mundo que ves, porque allí sí que se estudia bien…

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

La formación que ofrece Monterols comprende aspectos como el fomento de la cultura a través de actividades extracurriculares, la garantía de unas condiciones ideales del estudio, la posibilidad de convivir con estudiantes que tienen otros intereses científicos y profesionales, la participación en actividades deportivas, etc. Todo ello en un ambiente de libertad, sencillo y familiar, pensado para vivir intensamente tu paso por la Universidad.

Las actividades de formación cristiana y atención espiritual, de las que pueden beneficiarse todos los estudiantes que lo deseen, están encomendadas al Opus Dei, prelatura personal de la Iglesia Católica.

Monterols ha crecido con Barcelona, y pone cada año en movimiento el bagaje de esta historia compartida: tradición académica y efervescencia de actualidad, enraizamiento y proyección hacia el futuro. Desde sus orígenes, el estudio ha sido el fundamento de la actividad del Colegio Mayor. Miles de estudiantes universitarios han estudiado parte de su carrera en las salas de estudio de Monterols. Con más de 60 años de experiencia en la materia, Monterols ofrece el asesoramiento y el ambiente adecuado y unas instalaciones óptimas (salas de estudio, informática, salas de reunión, estudio de arquitectos y bibliotecas). Y junto con el estudio, fomentamos la amplitud de horizontes y la mirada atenta a la actualidad. Las tertulias culturales son, en este sentido, la tradición más sólida de Monterols: semanalmente, los residentes y sus amigos pueden compartir con personalidades de primera línea de la sociedad civil catalana los debates de actualidad política, cultural y científica, en un ambiente de cercanía que estimula el debate y la reflexión.