La formació que ofereix Monterols comprèn aspectes com el foment de la cultura a través d’activitats extracurriculars, la garantia d’unes condicions ideals de l’estudi, la possibilitat de conviure amb estudiants que tenen altres interessos científics i professionals, la participació en activitats esportives, etc. Tot això en un ambient de llibertat, senzill i familiar, pensat per viure intensament el teu pas per la Universitat.Les activitats de formació cristiana i atenció espiritual, de les quals poden beneficiar-se tots els estudiants que ho desitgin, estan encomanades a l’Opus Dei, prelatura personal de l’Església Catòlica.

La formación que ofrece Monterols comprende aspectos como el fomento de la cultura a través de actividades extracurriculars, la garantía de unas condiciones ideales del estudio, la posibilidad de convivir con estudiantes que tienen otros intereses científicos y profesionales, la participación en actividades deportivas, etc. Todo esto en un ambiente de libertad, sencillo y familiar, pensado para vivir intensamente tu paso por la Universidad.Las actividades de formación cristiana y atención espiritual, de las cuales pueden beneficiarse todos los estudiantes que lo deseen, están encomendadas al Opus Dei, prelatura personal de la Iglesia Católica.