PATRONAT

 • President: Pere Alavedra
 •  Vicepresident: Jose Carlos Carbonel
 • Secretari: Carlos Egido
 • Vocals:
  • Antoni Bosch
  • Juan Luis Palos
  • Joan Gutés

JUNTA DIRECTIVA

 • Director: Ferran Villar
 • Sots-director: Agustín Alessi
 • Secretari: Miquel Masso
 • Director d’estudis: Dani Molas

CONSELL D’ESTUDIANTS

 • Degà: Francesc Arribas