Per a formar bons professionals, la primera tasca que s’aborda en el Major és l’adquisició d’un sòlid hàbit d’estudi. Aquesta labor consisteix a orientar el treball acadèmic dels col·legials, il·lusionar-los amb la seva carrera, aconsellar-los bé en l’elecció d’assignatures, etc.

L’intens assessorament personal que té lloc en els primers cursos repercuteix notablement en l’acompliment de tota la carrera professional. La direcció d’estudis vetlla pel progrés acadèmic dels col·legials mitjançant tutories personals, seminaris i convivències d’estudi. A més, per complementar els coneixements acadèmics específics de cada carrera, s’organitzen cursos professionals, congressos, jornades universitàries, actes acadèmics, etc.

EN QUÈ ES CONCRETA?

Els col·legials de Monterols procuren que el treball i l’estudi es desarrollin amb professionalitat: l’assessorament personal, els seminaris i les convivències d’estudi, la cura material, l’ordre i el silenci a les sales d’estudi,. Altres activitats de caràcter professional són els clubs professionals, participació en congressos, així com jornades professionals en diversos llocs de españa i de l’estranger.