Durant el curs acadèmic s’organitzen conferències i taules rodones. Els temes són molt diversos: alguns d’ells tracten sobre l’actualitat política i social (taula rodona sobre el paper de la premsa en el procés de pau o la presència de la dona al mercat de treball), uns altres són d’un caràcter més professional (organització d’un curriculum vitae, diferents aspectes de les energies renovables, aspectes sobre l’evolució).

A més s’han desenvolupat conferències enfocades directament al desenvolupament integral de la persona.

Pots consultar la informació en l’apartat de noticies de la nostra web